+ Lisa oma töö      

Päikesepaneelide paigaldamise toetus korteriühistutele

25. juuli 2022 Hange.ee
Tagasi
kortermaja päikesepaneelid, päikesepaneelid kortermaja katusel, päikesepaneelide paigaldamine, päikesepaneelid toetused, päikeseenergia tootmine, kortermaja

Alates 11. juulist on võimalik korteriomanikel ja korteriühistutel taotleda toetust päikesepaneelide soetamiseks ja paigalduseks, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja kohaliku taastuvenergia kasutuselevõttu. Taotlusvoor kestab kuni toetuse eelarve ammendumiseni. 

Miks?

Toetus sobib neile, kes tahavad säästlikumalt elada. Kredex on loonud võimaluse sobiv tehnoloogia paigaldada madalamate kuludega. Päikesepaneelid võimaldavad kasutada taastuvenergiat, mille abil saab vähendad elamu üldelektri tarbimist. Kogu energiat ei pea ka kohe ära kasutama, sest tänu akumoodulitele saab energiat salvestada öiseks perioodiks, kui päikesepaneelid seda juurde ei tooda. Loe ka: Päikesepaneelid ja kortermajad - mida tasub teada?

Kellele?

Kredex on määratlenud, et taotluse saavad esitada need korteriomanikud või -ühistud, kelle maja ehitati enne aastat 2000 ja kus on kolm või enam korteriomandit. Kui korterelamus on rohkem kui viis korteriomandit, siis peab vähemalt 80% nendest kuuluma viiele erinevale füüsilisele isikule. Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, siis peab igal korteril olema erinev füüsilisest isikust omanik.

Leia ehitaja enda lähedalt! Lisa oma töö ja saa pakkumisi - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Põhitingimused

Kredexi tingimustega on võimalik tutvuda nende kodulehel, kuid toome välja mõned põhitingimused, millega peab taotlemisel arvestama.

 • Toetuse saamiseks peab taotleja korterelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtu aasta.
 • Enne taotluse esitamist ei tohi päikesepaneelide paigaldusega alustada ega teha sellega seonduvaid ettemakse.
 • Paigaldatava energiatootmisseadme võimsus tohib olla kuni 200 kW.
 • Kui toetusega ostetakse energiatootmisseade ja energiat salvestav seade, peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ning viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.

Toetuse määr

Päikesepaneelide toetus ei kata kõiki paigalduskulutusi. Toetuse eesmärk on motiveerida korteriomanikke tulevikku investeerima. Toetusega kaetakse 30% kulutustest, sealhulgas ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve, kui paneelidega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine.

Paneelide paigaldamisel tekkinud kulutustest kaetakse maksimaalselt 40%, kuid see tähendaks ka taotlejate suuremaid kulusid. 40% toetus on võimalik siis, kui paneelid on integreeritud katuse või fassaadi kattematerjalidesse või kui peale paneelide paigaldatakse ka elektrit salvestav seade. Katusesse või fassaadi paigaldatavad paneelid nõuavad aga rohkem aega ja raha. Seega peaksid korteriomanikud enne hoolega läbi mõtlema, et kas suurem toetus on väärt suuremaid kulutusi.

Suurim toetussumma iga taotleja kohta on 150 000 eurot, vastavalt 30–40% tehtud kuludest.

fassaadi paigaldatud päikesepaneelid, päikesepaneelid fassaadil, fassaadi päikesepaneelid, päikesepaneelide paigaldamine, päikesepaneelide paigaldamine, päikesepaneelid toetused, päikeseenergia tootmine, kortermaja
Kortermaja fassaadi integreeritud päikesepaneelid. Fassaadile paigaldatud paneelidele ei ole talveperioodil lumel võimalik kuhjuda.

Toetatavad ja mittetoetatavad tegevused

Kredex on paika pannud, milliseid tegevusi nad toetavad ja mida mitte. Täielik nimekiri toetatavatest ja mittetoetatavatest tegevustest on Kredexi kodulehel, aga toome välja mõned mainitutest.

Toetatavad tegevused: 

 • Energiatootmisseadme ehk päikesepaneeli ostmine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Energia tarbimise koormust ühtlustava või jälgiva seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Energiat salvestava seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Katuse, katuslae ja pööningulae rekonstrueerimine ja soojustamine ning rekonstrueerimise ja soojustamisega kaasnevad tööd.

Mittetoetatavad tegevused:

 • Energiatootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu.
 • Hoone laiendamise, lisakorruse ehitamise või pööningukorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu.

Leia ehitaja enda lähedalt! Lisa oma töö ja saa pakkumisi - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Nõuded rekonstrueerimistöödele

Toetuse saamiseks peab kinni pidama rekonstrueerimistöödele esitatud nõuetest. Peale selle, et paneeli maksimaalne võimsus võib olla kuni 200 kW ning et see peab olema paigaldatud katusele või fassaadile, tuleb teha ka ehitustöid. Energiatootmisseadme katusele paigaldamiseks tuleb katus, katuslagi või pööningulagi rekonstrueerida, et saavutada soojusläbivuse näitaja U ≤ 0,12 (W/m2K). Fassaadile tohib energiatootmisseadme paigaldada ainult juhul, kui fassaad on soojustatud vähemalt 10 cm paksuse kihiga 2000. aastal või hiljem.

Rekonstrueerimis- ja projekteerimistööde ning omanikujärelevalve teenuse tellimiseks tuleb võtta vähemalt kolme omavahel sõltumatu ettevõtja hinnapakkumus. Rekonstrueerimis- ja projekteerimistööde ning omanikujärelevalve teenuse tellimiseks ei tohi võtta hinnapakkumust tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikult (abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased, ühte kontserni kuuluvad äriühingud jne).

Pakkumuskutse peab sisaldama kriteeriume eduka pakkumuse väljavalimiseks ja toetuse saaja esindaja peab pakkumuskutse allkirjastama. Seda kohustust ei ole toetuse saajal juhul, kui teenuse maksumus on ilma käibemaksuta alla 20 000€. Pakkumused peavad olema võrreldavad, kontrollitavad ja allkirjastatud.

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge