+ Lisa oma töö      

Kuidas planeerida kortermaja renoveerimist?

09. aprill 2024 Hange.ee
Tagasi
Renoveerimata korterelamu
Renoveerimata korterelamu

Korterelamute renoveerimine on keerukas protsess, mis nõuab põhjalikku planeerimist, kaalutletud otsuseid ja tihedat koostööd kõigi osapoolte vahel. Eduka renoveerimisprojekti võtmeks on hea ettevalmistus ja teadlikkus sellest, millest alustada ja milliseid samme astuda. Järgnevalt jagame nõuandeid, mis aitavad korterelamute renoveerimist edukalt ellu viia.

Ennekõike on väga oluline teha põhjalik eeltöö, mida aitavad teha valdkonna spetsialistid. See hõlmab renoveerimisvajaduste kaardistamist, eelarve koostamist, kommunikatsiooni ja potentsiaalsete rahastamisvõimaluste uurimist. Vajadusi analüüsides tuleb määratleda, millised renoveerimistööd on hädavajalikud ja millised võiksid oodata. Prioriteetide seadmine aitab optimeerida ressursikasutust ja eelarvet.

Küsi mitu pakkumist

Tehnilisel ülevaatusel laske spetsialistidel hinnata hoone üleüldist seisukorda, et tuvastada peamised probleemid ja vajalikud parandustööd. Kindlasti võib tekkida küsimusi, et kust leida spetsialist, kes kortermaja murekohti kaardistaks. Mõistlik oleks küsida ka sellele teenusele pakkumine mitmelt ettevõttelt, kes tegelevad kortermajade renoveerimisega samas on olemas ka ehituskeskkond Hange.ee, kus spetsialistid saavad ise töö vastu huvi tunda. Kortermaja puhul on ka ülioluline majasisene kommunikatsioon, kus renoveerimistööde vajalikust ja ka sellega kaasnevaid rahalisi kohustusi tuleb kommunikeerida kõikidele majaelanikele. Eestis on piisavalt näited, kus tehniliselt korrektsed renoveerimisprojektid on takerdunud inimsuhete rägastikku.

Energiatõhus kortermaja, renoveerimine, energiamärgis, energiaaudit
Renoveerimisprojekti alguses on vajalik tellida energiaaudit, mis toimib renoveerimisprojekti alusdokumendina

Telli energiaaudit

Renoveerimisprojekti alguses on vajalik tellida energiaaudit, mis toimib renoveerimisprojekti alusdokumendina, pakkudes olulist informatsiooni ja suuniseid edasisteks sammudeks. Energiatõhususe spetsialistid viivad auditi läbi, hõlmates analüüsi hoone küttesüsteemi, torustike, ventilatsioonisüsteemi ja elektrisüsteemi kohta, samuti teostavad niiskuse ja temperatuuri mõõtmisi ning koostavad hoone energiabilansi. Selle põhjalik uurimistöö tulemusena esitatakse soovitused renoveerimistööde optimaalseks järjestuseks.

Sind võib veel huvitada: Energiamärgis ja energiatõhus maja

Soovid tellida energiaauditit? Lisa töö "Energiaaudit kortermajale" ja saa pakkumisi --->

+ Lisa oma töö

Vaata valmis võimalikud rahastusvõimalused

Pärast probleemide kaardistamist ja energiaauditit saab tervikliku pildi ette töödest, mis on vaja teha. Seejärel saab hakata mõtlema eelarve ja kulutuste peale - see hõlmab projekteerimist, ehitajaid, materjale, ehituse järelevalvet ja võimalik, et ka ootamatusi. Projekti rahastamiseks tuleb uurida võimalikke toetusi või laene, mis aitavad katta renoveerimiskulusid. Lisaks pangalaenule on olemas ka KredExi renoveerimislaen või KredExi korterelamu rekonstrueerimistoetus. Viimane on mõeldud eelkõige ühistutele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Edu võti – usaldusväärne partner

Pärast põhjalikku eeltööd järgneb projekteerimise faas. Selles etapis tuleb leida projekteerija, kes koostab tehnilised joonised ja plaanid. Samuti veenduge, et teie renoveerimisplaanid oleksid kooskõlas kohalike ehitusnormide ja -eeskirjadega. Väga oluline on saada kõik vajalikud load enne tööde alustamist. 

Ehitaja või renoveerimisettevõtte valimine on renoveerimisprojekti õnnestumiseks mõistagi äärmiselt oluline. Vajalik on leida usaldusväärne partner, kes omab piisavalt kogemusi sarnaste projektide elluviimiseks ja kellel ehk nende tööde juures pole esinenud  negatiivseid seikasid, mida avalikest kanalitest lugeda saab. Selleks tuleks küsida hinnapakkumisi mitmelt ehitusettevõttelt, et saaksite võrrelda pakutavate teenuste hinda ja mahtu.  Samuti saate tutvuda ettevõtete varasemalt tehtud tööde ja referentsidega veendumaks teenuspakkuja sobivuses. Lepingu sõlmimisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et see sisaldaks täpset tööde kirjeldust, ajakava, maksetingimusi ja garantiisid, mis aitab ära hoida võimalikke arusaamatusi tulevikus.

Renoveerimistööde käigus soovitame teostada regulaarselt järelevalvet, et tagada tööde kvaliteet ja vastavus projektile. See aitab varases staadiumis tuvastada ja lahendada võimalikke probleeme, vältides nii tööde viibimist ja lisakulusid. 

Korterelamu renoveerimine, korterelamu fassaaditööd, korterelamu katusetööd, korterelamu akende vahetus, küttesüsteemide vahetus
Fassaadi renoveerimisel tasub mõelda kas vahetada juba kogu majal ära aknad, renoveerida rõdud või mis saab koridoridest?

Tööde järjekord

Tööde planeerimisel tuleb lähtuda majast kui tervikust. Näiteks fassaadi renoveerimisel tasub mõelda kas vahetada juba kogu majal ära aknad, renoveerida rõdud, mis saab koridoridest? Tegemist on kulukate töödega seega mõistlik on paika panna prioriteetide nimekiri. Samas tasub ära märkida, et kuigi kompleksne renoveerimine on esmapilgul väga kallis, tuleb see pikas plaanis siiski odavam, kui aastate pärast jälle mõni suurem töö eraldi ette võtta. 

Renoveerimise üks eesmärke on muuta hoone energiasäästlikumaks, kuid siinkohal tuleb silmas pidada, et nõukogudeaegseid paneelamaju ei ehitatud piisava ventilatsiooniga. Seega soojustustööde tellimisel tuleb olulist rõhku panna just õhuvahetusele ja selle kindlustamisele, et vältida sisekliima halvenemist ja hallituse tekkimist.

Katus on samuti hoone üks kriitilisi komponente, eriti seoses soojuskadudega. Seega, lisaks fassaadile ja vundamendile tuleb hoolikalt renoveerida ka hoone katus, et tagada parem soojusisolatsioon.

Viimasena on oluline üle vaadata ja vajadusel uuendada küttesüsteemi. Soovitatav on asendada vananenud ühetorusüsteem kaasaegsema kahetorusüsteemiga, mis võimaldab paremat reguleerimist ja termostaatide kasutuselevõttu, aidates seeläbi vähendada tarbetut ülekütmist ja soodustades energiasäästlikkust.

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Korterelamute renoveerimine on keerukas protsess, mis nõuab hoolikat planeerimist ja kvalifitseeritud spetsialistide kaasamist. Mitme pakkumise küsimisel saad kokkuvõttes parima tunnetuse turu olukorrast ja hinnast ja olukorrast, lisaks tekitad valikuvõimalused või ka argumendid, miks eelistada üht teisele. Tiheda koostöö kaudu kõigi osapooltega on võimalik läbi viia edukas renoveerimisprojekt, mis parandab elukvaliteeti, suurendab kinnisvara väärtust ja aitab kaasa energiatõhususele. Teadlik ja mahukas eeltöö, planeerimise, ehitaja valiku ja lepingu sõlmimise olulisusest võimaldab projekti edukalt ellu viia, tagades rahuldust pakkuvad tulemused kõigile asjaosalistele. 

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge