+ Lisa oma töö      

Korterelamute rekonstrueerimistoetus korteriühistutele

27. veebruar 2023 Hange.ee
Tagasi
rekonstrueerimine, renoveerimistööd, toetus, rekonstrueerimistoetus, korteriühistu, kortermaja

Juba käesoleva aasta märtsis avaneb korteriühistutele suunatud rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor, millega jagatakse laiali 80 miljonit eurot toetust. Toetus on esialgu suunatud terviklike renoveerimisprojektide ellu viimiseks, kuid tulevikus avaneb võimalus saada toetust ka osalise rekonstrueerimise tarbeks. Taotluste finantseerimisega tegeleb KredEx, seega kõigil, kes tunnevad projekti vastu huvi, tasub külastada nende kodulehte ja ennast toetuse üksikasjadega kurssi viia.

Rekonstrueerimistoetuse eesmärk

Korterelamute terviklik renoveerimine tähendab seda, et projekti käigus tehakse korda kõik hoone välisstruktuurid: soojustatakse ja renoveeritakse fassaad, vahetatakse katus ning aknad. Lisaks ehitatakse välja toimiv ventilatsioonisüsteem ja parandatakse vai asendatakse olemasolevad kütteseadmed. Energiatõhususe parandamise eesmärgil võib osutuda vajalikuks ka uute taastuvenergial põhinevate kütteseadmete kasutusele võtmine, või elamu ühendamine kaugküttevõrguga. Samuti toetatakse mitmeid muid meetmeid, mis aitavad tarbitavat energiat kokku hoida. Näiteks on võimalik toetuse abil lisada korterelamule päikesepaneelid ja või -kollektorid.

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Korterelamu tervikliku rekonstrueerimise tulemusena saavutatakse eesmärgid, millest peamiseks võib tänastes energiadefitsiidi tingimustes pidada hoone energiatõhususe parandamist. Seejuures aitab energiasäästlikum korterelamu hoida kokku küttekuludelt. Kuna Eestis on paljud korterelamud jõudnud oma maksimaalse elueani, siis ei ole vähemtähtis toetuse eesmärk pikendada ka nende hoonete eluiga. Lisaks suureneb täielikult rekonstrueeritud korterite väärtus kinnisvaraturul ja läbi uuenduste paraneb tuntavalt ka hoone sisekliima.

Kellele?

Rekonstrueerimistoetus on suunatud korteriühistutele ja kohalikele omavalitsustele, mis soovivad oma korterelamuid renoveerida ja teha seda võimalikult terviklikult. Silmas tuleb pidada, et toetuse saamiseks peab olema hoone kasutusloa saanud enne 2000. aastat. Kuna toetuse eesmärk on energiatõhususe parandamine võivad toetust taotleda ka kõik uuemad korterelamud, mis soovivad kütteseadme vahetada säästlikuma lahenduse vastu.

Kuidas KredEx rekonstrueerimistöid finantseerib?

Korterelamute rekonstrueerimiseks on ühistutel võimalik taotleda nii tagastamatut toetust kui ka laenu ja laenukäendust. Seega on enne toetuse taotluse esitamist oluline, et esmalt tehakse selgeks tööde umbkaudne maksumus ja mõeldakse läbi, kuidas kavatsetakse finantseerida pärast toetuse saamist puuduvat osa lõppsummast. Selleks tuleb enne KredExi poole pöördumist esialgset eelarvet omades uurida pangast, millised on nende poolt korterühistule esitatavad esialgsed laenutingimused.

Tagastamatu toetus

Kõik korteriühistud võivad oma projekti ellu viimiseks taotleda tagastamatut toetust, kuid tuleb arvestada, et toetussumma ei kata kogu tööde maksumust. Toetussumma osakaal lõppsummast sõltub konkreetse hoone asukohast, suurusest ja rekonstrueerimisprojekti mahust. Seejuures saab toetusega vastavalt asjaoludele katta 30-50% projekti lõppmaksumusest. Üldiselt kehtib reegel, et toetus on seda suurem, mida terviklikumalt plaanitakse korterelamu korda teha. Rohkem panustatakse tagastamatut toetust andes ka maapiirkondades ja Ida-Virumaal asuvate hoonete renoveerimise tarbeks.

Silmas tuleb pidada, et KredEx annab toetust vaid veel tegemata rekonstrueerimistöödeks. Seega ei tohiks enne toetuse taotlemist töödega pihta hakata. Toetussummast võib katta ka ehitusprojektidele, tehnilise konsultandi teenusele ja ehitusjärelevalvele tehtavad kulutused.

Kui korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotlusvoor avaneb, siis enne toetuse taotlemist tuleb ennast kurssi viia ka toetuse eraldamise tingimustega. Toetuse avanemisel on tingimuste loetelu leitav KredExi kodulehel.

Renoveerimislaen ja laenukäendus

Kuna korterelamute rekonstrueerimistoetus ei kata kogu tööde maksumust, tuleb projekti ellu viimiseks suure tõenäosusega ülejäänud osa finantseerida laenuga. Seega tuleb korteriühistul esmalt esialgse eelarvega pöörduda panka ja küsida neilt laenu. Kui aga korteriühistul ei ole võimalik pangast laenu saada, või on laenutingimused, mille pank seab ebamõistlikud, saab rekonstrueerimisprojekti ellu viimiseks taotleda laenu ka KredExilt. Maksimaalne laenusumma, mida korteriühistutele KredExi poolt pakutakse, on 3 miljonit eurot.

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Kui pank hindab laenu küsimisel korteriühistu kui laenusaajaga seotud riski tavapärasest suuremaks, on vajaliku laenusumma saamiseks pangalt võimalik taotleda KredExilt laenukäendust. Suurem risk võib panga silmis olla näiteks elamutel, kus elab palju võlgnikke, või kui hoone ise asub piirkonnas, kus kinnisvara väärtus on madal. KredExi abil on selliselt võimalik käendada kuni 80% laenusummast.

Kust saada abi küsimuste korral?

Kuna toetuse saamise protsess võib kohati tekitada küsimusi ja tunduda keeruline, on oluline teada, kust vajadusel asjalikku nõu saada. Kui sa ei ole veel külastanud KredExi kodulehte, siis esimese asjana tasub korterelamu rekonstrueerimistoetust puudutav läbi lugeda.

Kui küsimustele vastuseid ei leia, või tekib neid veel juurde, siis on hea teada, et igas maakonnas on olemas arenduskeskused, mille konsultandid on valmis selgitama toetusega seotud aspekte. Nõu antakse tasuta ja lisavõimalusena on võimalik konsultant kutsuda ka korteriühistu üldkoosolekule. 

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge