+ Lisa oma töö      

Torutööd uues ja vanas majas, mida peaks teadma?

21. juuni 2022 Hange.ee
Tagasi
torutööd, torumees, torulukksepp, torude vahetus, torustiku vahetus

Tänapäeval on keeruline ette kujutada kodu, kus puudub töötav kanalisatsioon, kraanis pole vett ja WC asub majast eemal. Need on mugavused, millega oleme harjunud ega taha neist loobuda. Seetõttu on oluline, et torustik oleks korras ja täidaks vajalikke funktsioone.

Teenused

Eestis on teenusepakkujaid, kes pakuvad erinevaid toru- ja sellega seonduvaid töid. Vahet pole, kas sul on vaja paigaldada kanalisatsioon või hoopis torustiku tarbeks vaja teha teemantpuurimine, ikka leidub keegi, kes end seda tegema pakuks. Erinevad teenusepakkujad sooritavad järgnevaid töid: 

 • vee ja kanalisatsiooni sise- ning välistrasside ehitus;
 • filtrite ja vee kvaliteeti parandavate seadmete paigaldus ja hooldus;
 • reoveemahutite septikute müük ja paigaldus;
 • segistite vahetus;
 • ummistuste likvideerimine;
 • WC-poti paigaldus;
 • veemõõtjate vahetuse, remondi, taatlemise ja plommimise teenus;
 • vundamentide ja platside kaevetööd;
 • maasoojuspumpade paigaldus;
 • uue keskküttesüsteemi ehitamine või vana renoveerimine;
 • soojussõlmede ja katlamajade kokkupanek;
 • teemantpuurimine;
 • torutöödega seotud hooldustööd.

Nimekiri ei ole kindlasti täielik, seega kui tunned, et majapidamises on vaja teha töid, mis on torude või kanalisatsiooniga seotud, siis uuri internetist või räägi asjatundjatega.

Leia ehitaja enda lähedalt! Lisa oma töö ja saa pakkumisi - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Eeltöö

Torutöid ei ole mõistlik edasi lükata. Eriti vajaksid kontrollimist nõukogude ajal ehitatud torusüsteemid. Sel ajastul kasutatud materjalid, töövõtted ja aastakümnete pikkune koormus on torustikku tugevalt mõjutanud ja see pruugi olla kuigi kvaliteetne. Suhtle kogenud torulukksepaga, kes aitab leida lahenduse olemasoleva süsteemi parendamiseks või rajada täiesti uue süsteemi. Pädev torulukksepp aitab teha ka auditi, mille abil saab määratleda kui efektiivselt veevärk töötab ja millises mahus töid oleks kõige mõistlikum teostada. 

Mida teada?

Uue hoone ehitamisel planeeritakse tavaliselt esimesena vee- ja kanalisatsioonitorud. Tarbeveesüsteemide paigaldamisel peab erilist tähelepanu pöörama võimalikele lekkekohtadele, nagu liitmikud, üleminekud ja hargnemise kohad. Kui see jätta tegemata, võib juhtuda, et hiljem on neile raske ligi pääseda ja võimalikud lekked võivad tekitada väga kulukaid veekahjustusi.

Maja ehitamisel arvestatakse reeglina selle konstruktsiooni elueaks 50–100 aastat. Et ka kanalisatsioon ja muud süsteemid nii kaua vastu peaksid, peab neid hooldama ja aja möödudes välja vahetama. Torutööde tegemisel tuleks kindlasti järgida kehtivaid trende ja ehitusnorme. Need võimaldavad leida kõige jätkusuutlikumad ja ajas kõige vastupidavamad lahendused.

Torutööde tegemisel ei tohiks kvaliteedis järele anda. Eriti oluline on see reoveesüsteemidega tegelemisel. Reoveesüsteem peab olema vastupidav ja lekkekindel, et see ei tekitaks kahju põhjaveele ega üldisele keskkonnale. Selleks tuleks pöörduda kogenud teenusepakkuja poole, kes annab enda oskustega kliendile kindluse, et töö saab hästi sooritatud.

Uue süsteemi ehitus

Uut hoonet ehitades on torutööde puhul tegu ehitusprojekti järgi süsteemi väljaehitamisega. Selliste tööde käigus täidetakse ehituspäevikut ja vajadusel koostatakse tehtud tööde ka aktid. Pärast tööde lõppu tuleb süsteemide survestamise, kontrolli ja seadistamise kaudu veenduda, et torustik toimib õigesti. Nii mõnedki teenusepakkujad koostavad teostusjoonised ja kliendile antakse dokumentatsioonikaust koos kõikide dokumentide ja seadmete/materjalide sertifikaatidega.

Vana maja - kas päästa või ehitada uus?

Uue maja ehitamine või täielikult uue torustiku paigaldamine on mõlemad suured ettevõtmised. Sõltuvalt projektist ja süsteemi korrasolekust võib juhtuda, et saab hoopis vana süsteemi uuendada ning nii aega ja raha säästa. Vanemate majade puhul peab hoolega infot koguma, et langetada parim võimalik otsus sobivaima lahenduse kasuks.

Olemasoleva süsteemi uuendamisel peab arvestama, et tööde käigus võivad tekkida probleemid, mille tõttu töö aeg, maht ja hind suurenevad. Probleemid tekivad aastakümneid tagasi tehtud tööde puhul madala kvaliteediga torudest ja ka muid materjale ei saa kuidagi tänapäevastega võrrelda. Aja jooksul rikuvad süsteeme ka rooste, ilmastik, regulaarne kasutus ja kulumine.

Lisaks on võimalik, et majas on millalgi toimunud põleng, suurem avarii või keegi asjatundmatu on püüdnud midagi parandada. Vanad malmtorud on juba ammu ajale jalgu jäänud ja kui need ei ole veel pragunema hakanud või ummistusi tekitanud, siis on vaid aja küsimus, millal see juhtub.

Kuigi ehitise ja selle süsteemide vananemine on asjade loomulik kulg, siis peab enne suuremate probleemide tekkimist rääkima kogenud torumehega, kes aitab neid probleeme ära hoida ja säästab tulevasest peavalust.

Leia ehitaja enda lähedalt! Lisa oma töö ja saa pakkumisi - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Materjalid ja hind

Igasuguste ehitustööde puhul kardavad inimesed kõige enam just tööde kõrget maksumust ja seetõttu püütakse sageli leida odavaim teenusepakkuja. Samuti antakse mõnikord materjalide kvaliteedis järgi. Tänapäeval kasutatakse torutööde tegemisel rohkem plastikut kui metalli. Plastikut toodetakse laias valikus nii jäikade kui ka elastsetena, latt- või rullmaterjalina, nii sise- kui välitöödeks, mitmesuguste teiste materjalidega kaetuna ja ka ilma igasuguse katteta. Levinud materjalideks on näiteks polüpropüleen ja PEX.

Plastikust valmistatud torusid näeb tihti majapidamises kraanikausi all ja vannitoas, kuid plastikut kasutatakse tihti ka välitöödel kanalisatsiooni paigaldamisel. Plastikut eelistatakse, kuna see on üldiselt keemiliste protsesside eest paremini kaitstud ning selle sile sisepind takistab katlakivi ladestumist ja setetest tingitud ummistuste teket.

Torutööde hinnakiri kujuneb tööde planeerimisest, läbiviimisest ja dokumentatsioonist, materjalide kulust ning võimalikest lisatellimustest.

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge