+ Lisa oma töö      

Septik ABC

13. september 2021 Hange.ee
Tagasi
Septik, septiku paigaldamine, septiku hind, imbväljak, reovee puhastamine, reovesi, reovee ärajuhtimine

Uue kodu ehitamisel või vana renoveerimisel on reovee käitluseks valida enamasti 3 variandi vahel – mahuti, septik või biopuhasti. Septik ehk settekaev sobib piirkondadesse, kus puudub ühendus tsentraalse ühiskanalisatsiooniga – näiteks maamajad, suure krundiga ning eraldatud eramajad, suvilad, jms.

Reovee käitlusel on ülioluline, et saasteained ei satuks kaevu, pinna- ega põhjavette. Selleks peab jääkained veest välja puhastama enne, kui need jõuavad imbväljakule.

Millal valida septik? Mis on imbväljak? Kui tihti peab septikut hooldama? Kõigest lähemalt järgnevalt.

Kui sa pole kindel, millist mahutit omale valida, loe lähemalt siit.

Septiku valimisel tuleb arvestada:

 • Perekonna liikmete arvuga;
 • Elustiiliga – kui palju viibitakse kodus ehk koormusega üldiselt;
 • Kliimaga;
 • Pinnase omaduste ja eripäradega;
 • Põhjavee asukoha ning kaitstusega;
 • Maja juurdepääsu võimalustega, et septikut oleks lihtne tühjendada;
 • Reovee käitluse mahuti jaoks on kindlasti vaja projekti, mis tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.

Parima valiku tegemiseks tasub kindlasti konsulteerida spetsialistiga.

Üldine teave

Septik töötab, nagu nimigi ütleb settimise põhimõttel. Majast väljuv reovesi suunatakse settemahutisse, kus on mitu kambrit.

Septik koosneb 4000-9000 liitrisest mahutist, millel ühel pool on reovee sissevoolutoru ning teisel pool äravoolutoru. Tänapäeva mahutid on enamasti kahe kambriga. Mõlema kambri peal on auk, kust saab septikut puhastada ning vajadusel tühjendada.

Reovesi siseneb esimesse kambrisse, kus tahked osakesed settivad mahuti põhja. Settinud osakesed lagundatakse anaeroobselt ehk ilma õhuta, mille tulemusel maht väheneb. Vedel osa liigub teise kambrisse, kus toimub edasine settimine. Seejärel voolab puhastatud vesi imbväljakusse.

Imbväljak, septik, septiku paigaldamine, septiku hind, reovee puhastamine, reovesi, reovee ärajuhtimine
Imbväljak

Imbväljak on reovee puhastussüsteemi osa, kuhu suunatakse heitveed. Imbväljak koosneb enamasti imbtunnelitest ning killustikust või kruusast, läbi mille saab vesi ühtlaselt maasse imbuda. Imbväljak on poorne pinnas, kus elavad mikoorganismid, mis lagundavad vees leiduva hapniku abil orgaanilised ained veeks ning süsinikdioksiidiks.

Imbväljakusse jäävad ka väiksemad osakesed kinni ning nii imbub pinnasesse vaid puhastatud vesi. Osa vett aurustub või selle omastavad taimed. Selleks, et imbväljak õigesti toimiks, peab see asuma septiku kambritest madalamal, et heitvesi jõuaks immutussüsteemi.

Settimise protsess töötab vaid mehaaniliselt gravitatsiooni mõjul. Septik töötab ilma elektrita ja õige suuruse ja paigalduse korral on septiku eluiga väga pikk ning hoolduskulud minimaalsed. Septikud on vastupidavad ning ilmastiku- ja temperatuurikindlad.

Jäätmed, mis ei lagune anaeroobselt, ummistavad septikut. Seega tuleb regulaarselt eemaldada seda sorti jäätmed hoolduse ja puhastamise käigus. Lagundamine on kõrgematel temperatuuridel ehk suvel efektiivsem. Talvel on settimise protsess aeglasem. Keskmiselt tuleks septikut hooldada kord aastas, kuid see sõltub väga palju koormusest – kui palju on perekonnas liikmeid ning kui palju viibitakse kodus.

Õigesti paigaldatud ning hooldatud süsteem ei erita ka ebameeldivat lõhna. Kui tunnete septiku puhul ebatavalist lõhna, siis on õige aeg kutsuda appi hooldus-spetsialistid. „Septik“ tuleneb anaeroobsest bakterite keskkonnast, mis mahutis arenevad ning lagundavad reovee jäätmeid. Settekaev sobib ka töötama teiste reovee käitluse süsteemidega, näiteks biofiltrid ning aeroobsed süsteemid. Septik vajab regulaarset hooldust ja mahuti põhjas olevad lagunemata tahked jäätmed tuleb eemaldada, et see ei ummistuks. Hooldamata septikuga kaasnevad kulud võivad minna oluiselt kallimaks, kui regulaarne hooldus.

Paigaldus

Kanalisatsioonisüsteem koosneb maja sees olevast torustikust, välisest torustikust, mis viib jäätmed puhastus- või kogumisüksusesse ning mahuti, septik või biopuhasti. Oluline see, et väline torustik toimiks raskusjõul, et jäätmevesi saaks optimaalselt mahutisse voolata.

Suurus tuleb valida tarbimise järgi. Reeglina sobib kuni 4- liikmelisele perele mahuti suuruses 2m3. Suurem, 3m3 suurune septik sobib 4-7 liikmelisele perekonnale. Loe lähemalt: Kui palju maksab septiku paigaldus?

Parim aeg septiku paigaldamiseks on suvi ning sügis, kui maapind on veel pehme.

 • Torud peavad olema vähemalt 60cm sügavusel;
 • Torud võiksid olla iga 15meetri järel;
 • Vundamendi kaevu alla peab mahtuma kruusapadi 20-30cm;
 • Septik peab olema kaetud, et vihmavesi ei satuks selle sisse. Talvel kata septikukaas lisaks isoleeriva materjaliga, et vältida külmumist, mis takistab bakterite tööd;
 • Septik peab asuma majast vähemalt 6 meetri kaugusel, muidu võib vesi liikuda tagasi majja ning kahjustada vundamenti;
 • Kui raskusjõust jääb väheks, tuleb septiku torusid lisaks täiendada drenaaži- või fekaalipumpadega;
 • Kogu süsteemi funktsionaalsus sõltub suuresti torude õigest paigaldusest;
 • Torusid tuleb paigaldada alates septikust;
 • Torud tuleb isoleerida, et need ei külmuks;
 • Tuleb arvestada raskusjõuga ja paigaldada torud kaldega;
 • Toru ei tohi painutada, sest see võib tekitada ummistust;
 • Igal toru pöördel peaks olema kaev;
 • Reovee käsitlemiseks sobivad malm-, PVC- või polüpropüleenist torud. PVC on kõige ökonoomsem.

Keskmiselt kord aastas tuleb septikut tühjendada. Tänapäeval saab lisada ületäitumise anduri, mis annab märku tühjendamise vajadusest, kui septik hakkab liiga täis saama.

Leia ehitaja enda lähedalt! Lisa oma töö ja saa pakkumisi - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Oluline teada

Septiku rajamine tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Kohtades, kus põhjavesi on kaitsmata või nõrgalt kaitstud, ei ole lubatud septikut paigaldada. Tihtipeale peab ette näitama kinnistu plaani, kuhu on märgitud nii joogi- ja tarbevee süsteem kui ka reovee plaanitav asukoht ning tehniline lahendus. Reovee puhastamise tingimused sätestab veeseadus.

Tuleb jälgida:

 • Reovee puhasti peab jääma valdavate tuulte suhtes allatuult;
 • Septik peab olema kohas, kus ei ohusta üleujutused;
 • Tuleb arvestada üldiseid krundi ehitus- ning hüdrogeoloogilisi tingimusi;
 • Reovesi ei ohustaks avarii korral põhjavett;
 • Septik peab jääma joogiveekaevu ning põhjavee liikumise suhtes allanõlva.

Probleemid

 • Toiduõli ning rasv ummistavad torusid ning neid on raske lagundada;
 • Suitsukonid, hügieenitooted, vatipadjad, jms – täidavad ning ummistavad septiku väga kiiresti;
 • Kemikaalid – pestitsiidid, leelised, puhastid, ensüümid, värvid, lahustid, jms – kahjustavad või isegi hävitavad anorgaaniliste bakterite elukeskkonna;
 • Puude ja põõsaste juured võivad imbväljakut kahjustada või ummistada;
 • Imbväljakute ei tohiks katta veekindla materjaliga – kile, asfalt jms;
 • Liigne septikusse minev vesi viib süsteemi tasakaalust välja;
 • Torulekkeid tuleb kontrollida ning veekasutust piirata;
 • Suur vihavee hulk ning üleujutused võivad muuta reovee liikumise vastassuunaliseks ja see takistab septiku tööd;
 • Imbvälja torude sisepinnale tekib pikema aja jooksul biokile (orgaanilised jäätmed), mis võib torud ummistada;
 • Septikutes ei toimu lämmastikuühendite eemaldamist, mis tekitab vee õitsemist. Siis tuleb kasutada lämmastiku eemaldamise tehnoloogiat;
 • Kõik tualettpaberid ei sobi septiku biosüsteemiga. Jälgi pakendil olevaid märkeid sobivuse kohta;
 • Vanemad betoonist septikud kipuvad pragunema ning korrodeeruma;
 • Torud ummistuvad ka juuksekarvade tõttu.

Eelised

 • Septik ei vaja töötamiseks elektrit ehk on autonoomne;
 • Vajab väga vähe hooldust;
 • Ei ole mõjutatud ilmastikutingimustest;
 • Kanalisatsioonisüsteemide katkemine ei vähenda septiku tööd;
 • Õigesti paigaldatud ning regulaarselt hooldatud septiku eluiga on 50 aastat.

Puudused

 • Võib eritada ebameeldivat lõhna;
 • Imbväljak vajab piisavalt suurt maa-ala;
 • Vajab regulaarset tühjendamist ja hooldust;
 • Geoloogilised uuringud ning tingimused peavad olema täidetud;
 • Ei saa paigaldada, kui on madal või kaitsmata põhjavesi (st. kerge pinnas).

Et leida omale sobiv lahendus ning tagada õige paigaldus ja septiku efektiivsus, leia omale sobiv koostööpartner.

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge