+ Lisa oma töö      

Kütteseadme uuendamise toetus - mida teada?

11. september 2023 Hange.ee
Tagasi
kütteseadmete vahetus, küttesüsteemi vahetus, toetused, kütteseadmete vahetamise toetus, väikeelamut küttesüsteemide vahetamise toetus

Kredex võimaldab toetust koduomanikele, kes soovivad oma väikeelamutes asendada vananenud või ebaefektiivsed kütteseadmed. Toetusi antakse selleks, et parandada elamute küttesüsteemi tuleohutust, suurendada nende energiaefektiivsust ja vähendada tiheasustuse õhusaastet. Tuleb arvestada, et toetust antakse väga rangelt määratletud tingimustel ja mitte kõigile. Kõigest lähemalt alljärgnevalt.

Mida teada?

Toetuse jagamise suuremaks eesmärgiks tiheasustuspiirkondades (linnades) õhukvaliteedi parandamine. Selle käigus asendatakse või uuendatakse tahkel kütusel (nt halud, brikett) põhineva kütteallikas taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadme õhk-vesi või maasoojuspumba vastu. Olemasoleva kütteseadme võib asendada ka kaugküttega.

Kütteseadme asendamise toetust saab kasutada ka seadme tuleohutumaks ja energiaefektiivsemaks muutmiseks. Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud, kes on elamu omanikud või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus ja kes elavad elamus, mis ehitisregistri järgselt on üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu. Lisaks ka ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem. Seega sobib toetus kõige enam just väikeelamute eraisikutele ja peredele.

Taotluste vastuvõtmine algas 18. septembril kuid...

...ulatusliku tehnilise rikke tõttu on momendil taotluste vastuvõtmine peatatud. Väikeelamute kütteseadmete uuendamise taotlusvoor avatakse taas detsembris ja Kredex teavitab sellest kodulehel kui meedias vähemalt 10 tööpäeva ette.

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Tingimused

Toetuse saamiseks tuleb täita teatud tingimused, et tagada selle õiglane jaotamine nende hulgas, kes seda tõeliselt vajavad. Mõned põhitingimused on:

 • töödega ei tohi alustada enne toetuse saamist, 
 • hoone peab olema ehitatud enne 2010. aasta esimest jaanuari, 
 • ehitisregistrisse peab olema märgitud, millal maja kasutusele võeti;
 • soojavarustusliigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohaküte (ahi, katel, kamin) ning energiaallikaliigina tahkekütus,
 • kõik kulud peavad olema põhjendatud jne.

Väikeelamu peab asuma järgmistes linnades või Tallinna linnaosas:

Tallinnas: Pirita, Nõmme, Kesklinn, Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti.

Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Keila, Võru, Türi, Saue, Paide, Tapa, Kärdla, Elva, Haapsalu, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Pärnu, Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe, Jõgeva, Põltsamaa, Valga, Otepää, Tõrva. Lähtutakse linnade, mitte omavalitsuse piiridest.

Toetusmäärade erisused

Toetuse määr 70% on järgmistes linnades: Ida-Virumaa: Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe; Jõgevamaa: Jõgeva, Põltsamaa; Valgamaa: Valga, Otepää, Tõrva

Toetuse määr 50% on järgmistes linnades ja Tallinna linnaosades: Tallinnas: Pirita, Nõmme, Kesklinn, Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti;  Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Keila, Võru, Türi, Saue, Paide, Tapa, Kärdla, Elva, Haapsalu, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Pärnu.

Täpsemad tingimused on välja toodud Kredexi veebilehel.

Maksimaalne toetusmäär ühe majapidamise kohta on 10 000 eurot ja seda jagatakse järgnevate kütteseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks. Kredex toob oma veebilehel välja toetussummad, millest vastavalt piirkonnale rakendub toetuse määr.

 • õhk-vesi soojuspumba soetamine ja paigaldamine 9600 eurot elamu kohta;
 • maasoojuspumba soetamine ja paigaldamine 14 100 eurot elamu kohta;
 • pelleti või halupuidukatla soetamine ja paigaldamine 8900 eurot elamu kohta;
 • ahju soetamine, paigaldamine või ehitamine 6400 eurot elamu kohta;
 • radiaatorite soetamine ja paigaldamine 640 eurot radiaatori kohta;
 • põrandakütte ehitamine ja paigaldamine 30 eurot rajatava põrandakütte ruutmeetri kohta;
 • moodulkorstna soetamisel ja paigaldamisel on toetussumma 250 eurot meetri kohta ja renoveerimiseks korstnahülsi soetamisel ja paigaldamisel 100 eurot meetri kohta.
 • kaugküttevõrguga liitumiseks vajaliku torustiku ja kaevetööde eest tasumiseks.

Miks toetust vajalik on?

Nagu eelnevalt mainitud, eesmärk on neid toetusi kasutades parandada õhukvaliteeti, eriti suuremates linnades, kus see võib olla problemaatiline. Parem õhukvaliteet aitab ennetada hingamisteede kahjustusi. Erinevates Aasia riikides, näiteks Hiinas, kannavad inimesed igapäevaselt näomaski, seda isegi enne COVID-19 piiranguid. Suurte tehaste ja vabrikute tõttu on õhukvaliteet tihti nii halb, et maski kandmine on hädavajalik hingamisteede kaitsmiseks. Siiski on ka pikemas perspektiivis teisi põhjuseid soojusenergiaallika uuendamiseks. CO2 emissioonide vähendamine, mille eesmärk on saavutada rohelisem tulevik.

Vanemad soojusallikad ei ole nii energiasäästlikud kui tänapäevased lahendused. Need vajavad soojuse tootmiseks rohkem energiat ja tekkinud soojus ei levi ega püsi sama tõhusalt kui kaasaegsete soojusallikate puhul. Suurema energiakasutuse tõttu kaasnevad sellega kõrgemad kulud.

Eri riiklikud toetused elutingimuste parandamiseks võivad kaasa tuua majandusliku stiimuli tekkimise, mis omakorda võib kaasa aidata uute töökohtade loomisele nii ehitus-, tootmis- kui ka energiasektoris. Koduomanikud ja üürnikud võivad samuti märgata vähenenud arveid, mistõttu jääb kätte rohkem raha, mida mujal kasutada.

Soojusallikate mitmekesisus ja tõhusus aitavad vältida olukorda, kus sõltutakse ainult ühest tüüpi kütteallikast (nagu puit või pelletid), mille hind võib maailmaturul järsult kõikuda. Erinevad soojusallikad võimaldavad paindlikkust ja võimalust vajadusel ühelt allikalt teisele üle minna, mis aitab tasakaalustada ebastabiilsust.

Loe ka: Millist küttesüsteemi valida?

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Toetus võib  aitab vähendada ka küttevaesuse ohutu ehk olukorda kus tarbijad ei jõua soojuse eest tasuda. See võib olla suuresti tingitud vana soojusallika ebaefektiivsusest ning selle hooldamise kuludest, mistõttu ei ole võimalik soetada efektiivsemat küttelahendust. Soojuse alatarbimine võib muuta sisekliima ebatervislikuks ja mõjuda negatiivselt elanike tervisele

Euroopa Liidu vahendite abil soojusenergiaallikate vahetamist ja uuendamist toetades näitab riik püüet liikuda veelgi tõhusama energia kasutamise suunas, vähendades energiakaotusi ja maksimeerides loodud soojusenergia kasutust. See on oluline samm kaugeleulatuvate eesmärkide poole energia tootmise ja kliimamuutuste leevendamise valdkonnas.

Kõikvõimalike ühiskondliku elu parandamiseks mõeldud toetuste abil soodustatakse ka uute tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste arengut, mis asendavad vananenud ja olemasolevaid seadmed. See aitab inimestel mõista, et tehnoloogia vananeb ja uued tehnoloogiad võivad olla ökonoomsemad, efektiivsemad ja keskkonnasõbralikumad nii kasutajate kui ka looduse jaoks. 


Kasutatud allikad: https://kredex.ee/et/kutteseadmete-toetus

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge