+ Lisa oma töö      

Kortermaja katuse vahetamine - mida teada ja millega arvestada?

06. september 2023 Hange.ee
Tagasi
kortermaja katuse vahetus, korteriühistu katuse vahetus, korterelamu katusevahetus, katusematerjalid, katuse ehitamine

Kõik kulub ajaga ja vajab lõpuks väljavahetamist. Nii on ka katusega, mis on ehitatud aastakümneid tagasi kasutades materjale, vahendeid ja standardeid, mis ei ole tänapäevased. Lõpuks ei piisa enam ka remondist ja tuleb ette võtta katuse vahetus. Kui eramajade puhul on asi lihtne siis kortermajade puhul võib katusevahetus olla oluliselt keerulisem ja kulukam ettevõtmine, sest tuleb arvestada mitmete erinevate teguritega.

Erinevad probleemid katusega

Katuse väljavahetamine on kulukas nii rahalises kui ka ajalises mõttes, kuid see on vajalik, et elanike elu majas oleks hea ja mugav ning nad ei peaks talvisel ajal tundma külma või vihmasel perioodil lekkeid. Aastate jooksul on katusel aga tekkinud ka teisi võimalike murekohti, mida ei tohiks ignoreerida.

Lekked ja veekahju

Aastakümneid tagasi ehituseks kasutanud materjalid on tänapäevaks ilmselt jõudnud oma eluperioodi lõppu, mille tulemusena võivad katuses tekkida praod, vahed või hakkab see lihtsalt lagunema. See aga tähendab lume või vihma ajal lekkeid, mis omakord võivad viia veekahjustusteni maja sise- ja välisfassaadis. 

Hallitus

Leketest tingitud liigniiskus võib luua soodsad tingimused hallituse arenguks, mis omakorda võib negatiivselt mõjutada siseõhu kvaliteeti ja põhjustada terviseprobleeme elanikele. Paljud inimesed on hallituse eoste suhtes allergilised ning nende levik eluruumides võib olukorda veelgi halvendada.

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Strukturaalne kahju

Aastate jooksul majja sattunud niiskus võib märkimisväärselt mõjutada hoone strukturaalset terviklikkust ja seda toetavaid konstruktsioone. See omakorda võib nõrgendada maja struktuuri ja viia tõsiste probleemideni, näiteks katuse või koguni hoone enese vajumiseni.

Energiasäästlikus

Vanemad katuse ehitusmaterjalid ei pruugi pakkuda nii tõhusat soojustus- ja ventilatsioonilahendust kui tänapäevased tehnoloogiad. See omakorda võib suurendada elanike energiakulusid, kuna soojusallikad peavad töötama suurema koormuse all, et säilitada mõistlik sisetemperatuur majas.

Kõrgemad hoolduskulud

Kui algne investeering on kõrge ei pruugi korteriühistud kohe katuse vahetamist ette võtta ja selle asemel tegeletakse järjepidevate lekkeprobleemide parandamisega ning nende tagajärgedega. Ent aja jooksul võivad sellised kulutused kujuneda suuremaks kui oleks olnud katuse renoveerimine, mis algselt edasi lükati. Lõpuks tuleb siiski need tööd ära teha, mis võib majaelanikele lisakoormusi tekitada.

Kinnisvara madalam väärtus

Halvas korras katus võib märkimisväärselt vähendada hoones asuvate korterite väärtust. See omakorda võib potentsiaalsed üürnikud või ostjad eemale tõugata, kuna nad ei soovi riskida teadmata lisakulutustega, mis võivad tekkida pärast korteri ostmist või üürimist. Selles olukorras võib olla lihtsam leida mõni teine ​​kodu või investeering, mis tundub vähem riskantne.

Elanike rahulolematus

Pidevad probleemid vana katusega võivad elanikud ükskord endast välja viia majast välja kolimiseni. Vähema elanikke aga tähendab vähem raha korteriühistule, kes peab veel väiksemate vahenditega hooldus- ja muid kulutusi tasuma. 

Tule ja terviseoht

Aastakümneid tagasi kasutatud materjalid on suuresti tänapäeval ehitusvaldkonnast kadunud, sest nende puhul on täheldatud erinevaid ohtusid nagu näiteks kergesti süttivad materjalid ja tervisele ohtlikud ühendid. Lisaks on probleemiks ka isolatsioonimaterjalid või aegunud tulekindlad materjalid, mis tuleks kindlasti välja vahetada.

Kahjurite levik

Kahjustatud katus võib olla sissepääsuks erinevatele kahjuritele, närilistele ja lindudel. Nende külaskäigud toovad kaasa mitmeid riske, kuna nende väljaheited ja haigused, mida nad võivad kanda, võivad levida inimeste elukeskkonda. See võib tekitada lisaprobleeme tervisele ja ohustada elanike heaolu. Seetõttu on kahjustatud katuse kiire parandamine või väljavahetamine oluline samm.

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Katuse vahetamine

Sarnaselt teiste suuremate ehitustöödega kortermajades tuleb enne otsuste tegemist ja töödega alustamist eelnevalt elanikega konsulteerida. Elanikele tuleb selgitada, miks ja millises ulatuses ehitustöid on vaja teha, millised kulud võivad tekkida, kuidas töid finantseeritakse ning millise iseloomuga töid teostatakse. Pärast seda on võimalik küsida hinnapakkumisi erinevatelt ettevõtetelt, kes omavad kogemust katuse remondi ja ehituse valdkonnas. Need ettevõtted oskavad hinnata olemasoleva katuse olukorda ning esitavad oma pakkumised vastavalt sellele.

Esmalt tuleb kindlaks teha, milline katusestiil sobib konkreetsele majale kõige paremini. Tavaliselt seda stiili ei muudeta, sest katuse valik peab vastama piirkonna kliimale, sobima hoone arhitektuuriga ja jääma teatud eelarvesse. Katuse ehitamisel või renoveerimisel kasutatakse sageli erinevaid materjale, näiteks plekki, eterniiti, katusekive, bituumeni ja PVC-d, sõltuvalt eesmärkidest ja eelarvest.

Elanikele tuleks ehitustööde algusest teada anda võimalikult vara. Samuti on oluline jagada teavet ehitustööde eeldatava lõppkuupäeva kohta. See aitab neil paremini planeerida oma igapäevaelu ja valmistuda võimalikeks häirimisteks ehitustööde ajal.

Mõnikord võib vana katus olla nii palju kahjustunud, et ainus mõistlik lahendus on see täielikult eemaldada. Sellisel juhul tuleb kõigepealt korrastada ka katust toetav struktuur, sest see võib aastate jooksul kulunud ja vajada asendamist. Sellele järgnevalt paigaldatakse kattematerjal. Lisaks tuleb kontrollida ja paranda katuseläbiviigud, nagu korstnad ning ventilatsioon.

Pärast katuse paigaldamist on äärmiselt oluline tehtud töö üle kontrollida, et veenduda, et see vastab kehtestatud standarditele. Kontrollimine on vajalik, et tagada katuse veekindlus ja soojapidavus. Samuti tuleks ehituse ajaks kaasata omanikujärelevalve, kes hindab tehtud tööd ning tuua esile võimalikud puudused või nõuetele mittevastavused.

Kortermajade katusevahetuse ajal tuleb tagada elanike turvalisus ja mugavus. See võib tähendada ajutist majutust või teatud piirangute kehtestamist elanikele, mis võib olla ebamugav.

Lisaks peab kortermaja juhatus või haldaja hoolitsema selle eest, et kogu protsess vastaks kohalikele ehitusnormidele ja regulatsioonidele ning et kõik vajalikud loa- ja kindlustusküsimused oleksid lahendatud.

Pärast katusevahetust on oluline jälgida regulaarset hooldust, et tagada katuse pikaajaline vastupidavus.

Kokkuvõttes on kortermaja katusevahetus reeglina keerukam protsess kui eramaja puhul ja nõuab põhjalikku planeerimist ja koostööd korteriomanike, ühistu ja ehitusettevõtte vahel. Kõige olulisem on tagada, et katusevahetus saaks tehtud õigeaegselt, et vältida suuremaid kahjustusi hoonele ja varaomanikele.

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge