+ Lisa oma töö      

Kortermajade veetorustike ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine - mida teada?

05. juuli 2023 Hange.ee
Tagasi
kortermaja veetorustik, veetorustiku vahetus, kanalisatsiooni renoveerimine, veetorustiku renoveerimine

Vanades kortermajades on aastakümnete jooksul nii veetorustikud kui kanalisatsioonisüsteemid oluliselt halvenenud ning ei ole enam nii usaldusväärsed kui varem. Nende seisund on nüüd jõudnud tõsise amortisatsiooniohuni ning lekked võivad olla vältimatud. Seetõttu oleks mõistlik kaaluda nende renoveerimist.

Erinevalt akendest ja välisfassaadist asuvad veetorustikud ja kanalisatsioonisüsteemid hoones sees, mis teeb nende vahetamise keeruliseks. Nende süsteemidele ligipääsu saamine on problemaatiline ja mitmed muud tegurid muudavad selle protsessi aeganõudvaks ning kulukaks. Seetõttu on oluline enne renoveerimistöödega alustamist korralikult planeerida.

Analüüsi olemasolevat süsteemi

Enne renoveerimistööde alustamist on oluline teha põhjalik audit, et hinnata olemasolevat süsteemi ja selgitada välja, millised tööd on hädavajalikud. Suuremates ja vanades kortermajades, mis on ehitatud Nõukogude ajal, võib olla vajadus ka muude remonditööde järele ning seetõttu on oluline kaaluda kogu hoone seisukorda. Kui audit käigus ilmnevad probleemid, nõrkused või vananenud komponendid, mis vajavad kohest tähelepanu, siis on oluline mitte viivitada töödega.

Veetorustike ja kanalisatsioonisüsteemist tingitud lekked võivad põhjustada üleujutusi ja veekahjustusi, mis omakorda suurendavad majapidamise ja korteriühistu kulutusi. Seetõttu on oluline teha vajalikud tööd pigem varakult kui hiljem, et ennetada suuremaid probleeme ja kahjusid.

torustiku vahetuse planeerimine, kortermaja veetorustik, veetorustiku vahetus, kanalisatsiooni renoveerimine, veetorustiku renoveerimine
Enne torustiku vahetamisega algust tegemist on soovitatav teha eelnev uuring, et hinnata olemasolevat torustikusüsteemi seisukorda ja tuvastada võimalikud tekkida võivad probleemid.

Palka professionaalid

Mõni hakkajam majaelanik võib küll kontrolli käigus oma teadmisi laenata, kuid kui tegu pole kvalifitseeritud professionaaliga, kellele on suuremahuliste tööde tegemise kogemus selles vallas, siis pigem tema nõu pigem soovitusena võtta. Kvalifitseeritud professionaalid teavad, mida kontrolli käigus jälgida ja teavad, millega arvestada.

Esimesed probleemid võivad tekkida juba majaelanikega suheldes, kellele võib-olla ei meeldi, et võõrad nende elamisse tulevad, isegi selleks, et vajaminevaid töid teostada. Kogenud ehitajad oskavad sellistes olukordades paremini hakkama saada, kuna neil on eelnev kogemus sarnaste takistustega toimetulemisel. Lisaks tuleb arvestada ka tegelike ehitustööde ajal võimalike ootamatuste ja probleemidega.

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Vajalikud load

Igasuguse ehituse ja renovatsiooni jaoks on lube vaja, et kõik vastaks praeguse aja standarditele ning vältida võimalikke probleeme. Vanad kortermajad on ehitatud teiste reeglite ja standardite järgi ning et need tänapäeva tuua on vaja teha palju tööd. Head ehitajad ehk head koostööpartnerid aitavad seda saavutada, võttes enda vastutada õigete lubade hankimine vajaminevate tööde tegemiseks. Midagi ei maksa ülepeakaela teha, eriti, kui see puudutab suurt hulka inimesi ja sadu tuhandeid eurosid. 

Igasuguse ehituse ja renoveerimise puhul on oluline järgida kehtivaid eeskirju ja nõudeid ning hankida vastavad load, et tagada tööde vastavus tänapäevastele standarditele ning vältida võimalikke probleeme. Vanades kortermajades on sageli kasutatud teistsuguseid ehitusnorme ja standardeid, mistõttu nende kaasajastamiseks on vaja teha oluliselt rohkem tööd.

Hea ehituspartner ehk kogenud professionaalne meeskond aitab saavutada seda eesmärki, võttes enda vastutuse vajalike lubade hankimiseks ja vajalike tööde tegemiseks. Oluline on mitte kiirustada ja mitte teha asju liiga kiirustades, eriti kui see mõjutab suurt hulka inimesi ja kaasneb suur rahaline kulu.

Detailne plaan

Enne töödega alustamist on oluline koostada üksikasjalik plaan, mis hõlmab kõiki tööde käigus tehtavaid samme. Plaanis tuleks määratleda töö mastaapsus, ajakava, eelarve ning selged eesmärgid. Plaan toimib juhendina kõikidele osapooltele, tagades nende ühtse tegevuse ja selguse selle kohta, mis toimub ja millal. See aitab rahustada ka majaelanikke, kes võivad olla mures võõraste inimeste korterisse sisenemise pärast. Samuti võimaldab plaan jälgida, kas tööd kulgevad plaanipäraselt või tekivad kõrvalekalded ning võimaldab vajadusel teha kohandusi ja parandusi, kui midagi läheb plaanist erinevalt.

Ohutus nr 1 prioriteet

Tööd veetorustike ning kanalisatsioonisüsteemidega võivad olla ohtlikud, seega tuleks ohutus seada kõige suuremaks prioriteediks. Selleks on hea koostada ohutuskava nii ehitajatele kui majaelanikele, et võimalikke ohtusid vältida.

Ehituse käigus võivad olla tööriistad, torud ja muud materjalid hajutatud, suurendades õnnetuste riski. Et seda ennetada, peavad ehitusettevõtted olema tähelepanelikud ja pühendunud nii majaelanike kui ka oma töötajate turvalisuse tagamisele. Töö käigus tuleks regulaarselt kontrollida juba tehtud töid, et veenduda, et kõik toimib korrektselt. Kui vigu või probleeme avastatakse varakult, on neid lihtsam parandada. Kui aga probleemidele kohe ei reageerita, võib see tulevikus kaasa tuua suuremaid kahjustusi.

Elanikud ja mõju nendele

Tööde teostamisel on oluline meeles pidada, et need tehakse majaelanike heaks ja nemad on ka need, kes lõppkokkuvõttes selle eest maksavad. Seetõttu on oluline hoida head suhtlust ja suhteid majaelanikega ning vajadusel olla paindlik, et vastu tulla nende vajadustele ja muredele. Kui midagi läheb valesti või tekivad probleemid, on oluline suhelda ja koostööd teha majaelanikega.

kortermaja veetorustik, veetorustiku vahetus, kanalisatsiooni renoveerimine, veetorustiku renoveerimine
Torude vahetamine kortermajas keeruline protsess, mis võib elanikele põhjustada ebamugavust ja häireid igapäevaelus.

Näiteks ettevõte peaks selgelt teavitama majaelanikke, millal veevarustus katkeb, kui kaua see kestab ja millal vee kasutamine taastub. Kui tööd peaksid plaanitust kauem aega võtma ja veevarustust ei saa taastada kokkulepitud ajaks, on kaks võimalust: teavitada elanikke olukorrast ja paluda lisaaega või peatada tööd ja jätkata neid, kui see on taas võimalik. Viimane variant võib tähendada korteriühistule lisakulusid ning sellest tuleb majaelanikega läbi rääkida ja kokkuleppele jõuda.

Moderne ja efektiivne süsteem

Kui suurte renoveerimistööde juurde asutakse, on oluline uuendada kogu süsteem nii, et see suudaks vastu pidada mitmeid aastakümneid. Tehnoloogia areneb pidevalt ja muutub efektiivsemaks ja seetõttu võib mõne aastakümne pärast tekkida küsimus, kas jälle on vaja uusi töid ette võtta. Kui renoveerimise käigus tehti algusest peale head tööd ning uus süsteem on juba kaasajastatud, pole vajadust ka nii pea renoveerima hakata.

Renoveerimise käigus tuleks kasutada moodsaid ja energiasäästlikke komponente ning materjale. Selle tulemusena võib veetorustike ja kanalisatsioonisüsteemide üldine jõudlus paraneda, hoolduskulud väheneda ning terve maja muutuda jätkusuutlikumaks.

Struktuurne terviklikkus

Veetorustike ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine võib tähendada ka terve maja struktuuri parandamist. Maja ju ehitati algselt selliselt, et see toetaks ühte süsteemi, kuid uuel süsteemil on vaja uusi nõudeid. Tee kindlaks, kas maja suudab hoida uut süsteemi või tuleb seda kuidagi modifitseerida. Konsulteeri professionaalidega, kes aitavad selle selgeks teha, et lõpptulemus oleks kõigile ohutu ja efektiivne. 

Tuleviku kasv ja nõudluse suurenemine

Enne töödega alustamist tuleks põhjalikult kaaluda võimalust, et maja ruumala võib tulevikus suureneda juurdeehituste tulemusel, näiteks pööningu väljaehitamise, uue korruse lisamise või hoone laiendamise kaudu. Sellise ruumala suurenemisega kaasneb suurenenud nõudlus tugeva ja efektiivse veetorustiku ning kanalisatsioonisüsteemi järele. Lisaks võib elanike arv suureneda just nende juurdeehituste tõttu, seega on oluline, et kanalisatsioonisüsteem suudaks sellega toime tulla. Sellise ettevaatliku planeerimisega välditakse tulevikus vajadust lisatööde järele ja tagatakse süsteemi sujuv ja efektiivne toimimine.

Parimad pakkumised usaldusväärsetelt ehitajatelt - Hange.ee

+ Lisa oma töö

Regulaarne kontroll ja hooldus

Kui veetorustikud ja kanalisatsioonisüsteemid on renoveeritud, on oluline kehtestada kontroll- ja hooldusgraafik, et tagada nende pidev ja nõuetekohane toimimine. Elanikud peaksid teavitama korteriühistut võimalikest probleemidest või riketest, kes omakorda võtab ühendust renoveerimistööde teostanud ehitusfirmaga. Kvaliteetseid ehitusfirmasid iseloomustab ka garantii pakkumine, mis hõlmab võimalike tööga seotud murede parandamist teatud ajaperioodi jooksul. Seega, kui ilmneb mõni probleem või puudus, on ehitusfirma valmis seda korrigeerima ja tagama süsteemide korrektse toimimise vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge